Mange har svært ved at navigere rundt i sundhedsvæsenet. Det kan være svært at kommunikere samt være i kontakt med sundhedsvæsenets praktiserende læger, hospitaler og hjemmepleje. På samme måde har sundhedsvæsenet ofte også selv svært ved at rumme og kommunikere med psykisk sårbare og socialt udsatte mennesker der for eksempel har et stofmisbrug eller lider af psykisk sygdom. Det har store menneskelige omkostninger i form af sygdom, der ikke bliver behandlet og ultimativt alt for tidlig død. Det koster også samfundet mange ressourcer.

Sammen med Social Sundhed ønsker vi at bidrage til, at det enkelte menneske kan hjælpes til bedre at kunne håndtere det stadigt mere specialiserede sundhedsvæsen. Vi håber ligeledes, at de kommende ansatte i sundheds- og socialvæsenet allerede under deres studietid, samtidigt vil kunne opnå kompetencer i dels at arbejde på tværs af sektorer, men også i at kunne understøtte og behandle socialt udsatte mennesker. 

I Udviklingsafdelingen har vi fokus på at få og dele konkrete erfaringer med at understøtte og samskabe med civilsamfundet om nye velfærdsløsninger.