I Udvikling arbejder vi med et godt miks af mindre opgaver, der skal løses hurtigt, såvel som store opgaver med mange og komplicerede forgreninger, der strækker sig over længere perioder. For at kunne klare de forskellige opgavetyper, trækker vi på et bredt spektrum af kompetencer. 

Vi arbejder både internt i vores egen organisation og sammen med andre kommuner, region, private foreninger og frivillige samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Herunder kan du læse om nogle udvalgte eksempler på større opgaver, som vi arbejder med for tiden. En del af projekterne laver vi i samarbejde med andre i Aarhus Kommune, mens andre laves i samarbejde med eksterne aktører, kommuner, regioner og andre samarbejdspartnere.

Vores kerneopgave er at understøtte og videreudvikle det interne arbejde i Socialforvaltningen, således at vi som forvaltning på bedste vis hjælper vores borgere. Det kan vi kun gøre, hvis vi også ”kigger ud af”. Vi udvikler både på vores kompetencer, viden og knowhow gennem samarbejde med interne såvel som eksterne aktører, for på den måde at opnå de bedste resultater.

Som Danmarks anden største kommune har vi også et ansvar og privilegium ift. at samarbejde med andre eksterne partnere og derigennem udbrede noget af den viden og de erfaringer, som vi naturligt får i kraft af vores interne udviklingstiltag, vores viden og erfaring og vores størrelse. Vi mener, at den viden der opstår gennem tværgående samarbejde er uvurderlig og nødvendig for at komme i mål med vores kerneopgave: at hjælpe vores borgere bedst muligt.