På tværs af kommunens forskellige afdelinger (Magistratsafdelingen for Børn og Unge samt Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse) er der fokus på at styrke tidlige og forebyggende indsatser.


Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Specifikt arbejdes der, med inspiration fra en svensk model for børns udvikling, på konkretisering af en fælles faglig tilgang, der kobler værdigrundlag, forståelse af børns udvikling samt relevante metoder og redskaber på tværs af kommunen.

Udviklingsprocessen er tilrettelagt i et tæt samarbejde med unge med et handicap og forældre til børn med et handicap. Arbejdet har blandt andet ført til udvikling og afprøvning af et værdibaseret dialogredskab FOKUS - på det gode samarbejde, etablering af et ungenetværk og udvikling af et årshjul/livshjul. I alt er der arbejdet med 95 forskellige initiativer i processen