Den Gode Galskab er et samarbejde mellem VIA University College som uddannelsesinstitution, sårbare borgere fra De Splittergale og Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Udviklingsheden har stået for dokumentation af to samskabelsesprojekter i Kulturhovedstad 2017.

Formålet med projektet har været:

  • At give kunsten en ny rolle i den socialfaglige indsats
  • At inddrage kulturelt marginaliserede grupper
  • At få øje på ressourcer hos mennesker ”på kanten”
  • At udfordre og gentænke normalitetsbegrebet

I perioden 2013 til 2017 har der været afholdt ni projekter med udgangspunkt i teater og drama som lærings- og udtryksform. Studerende fra professionsuddannelserne på VIA har over en periode på tre uger sammen med sårbare borgere gennem en praksisnær læring fået kendskab til, hvad det vil sige at være sårbar og udsat. De har fået indsigt i, hvordan det er at leve med en eller flere psykiske lidelser, og hvad det vil sige at blive stigmatiseret og blive holdt/holde sig udenfor ”det normale” i samfundet. De er blevet konfronteret med egne holdninger og syn på udsathed, marginalisering og psykiske sygdomme.

Med udgangspunkt i metoder fra det etnografiske feltarbejde og lommefilm har aktiviteterne i dokumentationssporet har haft fokus på at gentænke og videreudvikle en participatorisk og visuel evalueringstilgang. Studerende og deltagende borgere har været inddraget aktivt i dokumentation, de har indsamlet viden og erfaringer gennem deltagerobservation og audiovisuelle optagelser på deres mobiltelefon.  Optagelserne, der består af små videoklip, billeder og kommentarer, er klippet sammen til en film á en halv times varighed. Der er lavet dokumentation af to samskabelsesprojekter i hhv. 2016 og 2017.