BRUS er et eksempel på, hvordan vi i Udviklingsenheden går sammen med andre kommuner om at etablere tilbud til borgerne, som den enkelte kommune kan have svært ved at etablere alene.

BRUS er et gratis samtaletilbud til børn og unge i alderen 0-25 år, der vokser op i familier`, hvor rusmidler styrer og forstyrrer relationerne mellem børn og voksne. Her kan børn og unge få støtte gennem samtalegrupper sammen med andre børn og unge, individuelle samtaler eller familiesamtaler, hvor både børn og voksne deltager. BRUS er et fælleskommunalt samarbejde mellem 11 midtjyske kommuner støttet af satspuljemidler.

Udviklingsenheden varetager den samlede projektledelse på tværs af de 11 kommuner.


Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

BRUS findes i Skive, Herning, Ikast-Brande, Randers, Skanderborg, Hedensted,Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder og Samsø Kommuner.

Læse mere om BRUS på www.projektbrus.dk eller kontakt Runa Bjørn, projektleder.