Udvikling har, i samarbejde med de tre andre enheder i staben, til opgave at understøtte driften i Socialforvaltningens tre driftsområder (Socialpsykiatri & Udsatte Voksne, Voksenhandicap samt Familier, Børn & Unge). Staben skal sikre sammenhæng mellem de beslutninger, der træffes på politisk niveau og den måde, hvorpå vi udmønter beslutningerne på centerniveauet.

Udvikling har en særlig opgave i at søge ud af vores egen organisation og indgå i partnerskaber og samarbejder med eksterne parter for at opbygge viden og erfaring som kan understøtte og videreudvikle vores interne arbejde i forvaltningen.