Mette Svarre
Udviklingschef
Cand.scient.pol.
M:
(+45) 51 57 61 26
@:
mesv@aarhus.dk
   
Anne Mette Hansen
Udviklingskonsulent
Ph.d. cand.scient.adm.
M: (+45) 41 85 64 99
@: anmh@aarhus.dk
   
Betina Kragh Jensen
Udviklingskonsulent
Cand.ling.merc.
M: (+45) 51 57 50 73
@: bkj@aarhus.dk
   
Helle Vase Sørensen
Udviklingskonsulent
Cand.scient.pol.
M: (+45) 41 85 45 93
@: hevas@aarhus.dk
   
Inge Lund Børgager
Udviklingskonsulent
Socialpædagog
M: (+45) 21 37 09 69
@: ilb@aarhus.dk
   
Ingeborg Kragegaard
Udviklingskonsulent
Mag.art.anth.
M: (+45) 29 20 84 95
@: inkra@aarhus.dk
   
John Liholm
Udviklingskonsulent
Socialpædagog
M: (+45) 29 20 38 42
@: jlo@aarhus.dk
   
Majbrit Mølgaard Nielsen
Udviklingskonsulent
Cand.scient.san.publ.
M: (+45) 41 84 86 96
@: nmam@aarhus.dk 
   
Marianne Brix Hvillum
Udviklingskonsulent
Cand.psyk.aut,
M: 
(+45) 29 20 96 70
@: 
mhv@aarhus.dk
   
Marianne Damsgaard Hansen
Udviklingskonsulent
Cand.mag.anth.
M: (+45) 41 85 60 64
@: mdha@aarhus.dk
   
Marianne Kaye Cohen
Udviklingskonsulent
Cand.scient.adm.
M: (+45) 41 85 76 98
@: makc@aarhus.dk
   
Mette Okkels Hansen
Udviklingskonsulent
Cand.scient.pol.
M: (+45) 41 84 86 86
@: meoh@aarhus.dk
   
Nette Linde
Udviklingskonsulent
Cand.scient.pol.
M: (+45) 41 85 45 70
@: netli@aarhus.dk
   
Peter Kristiansen
Udviklingskonsulent
Cand.scient.pol.
M: (+45) 51 57 59 68
@: pekri@aarhus.dk
   
Runa Bjørn
Udviklingskonsulent
Cand.scient.pol.
M: (+45) 41 85 63 82
@: rub@aarhus.dk
   
Susanne Falkenberg Andersen
Udviklingskonsulent
Fysioterapeut
M: (+45) 51 26 38 02
@: sfa@aarhus.dk
   
Tanja Høj
Administrativ medarbejder
Kontoruddannelse med speciale i spedition
M: (+45) 89 40 35 19
@: tah@aarhus.dk
   
Tine Dynæs Juhl
Udviklingskonsulent
Cand.mag. i musikvidenskab, æstetik og kultur
M: (+45) 41 85 63 06
@: jdt@aarhus.dk