Konsulentydelser, projektledelse, implementeringsunderstøttelse, evaluering, recovery-orientering, frivillighed, grafisk og visuel understøttelse, velfærdsteknologi – og meget, meget mere: det er hvad vi laver i Udviklingsenheden i Aarhus Kommunes Socialforvaltning.

Udvikling er ikke alene en intern samarbejdspartner for andre i Aarhus Kommune, men indgår også i projekter og samarbejde med andre partnere udenfor kommunegrænsen, fx regioner, kommuner og konsulenthuse.

Hvis I har et projekt, en temadag eller noget helt tredje, som I ønsker at samarbejde om, så se nærmere her på hjemmesiden omkring hvad vi kan tilbyde.

Enheden har 18 fastansatte med en bred vifte af uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige erfaringer. Vores konsulenter har uddannelser som fx cand.scient.pol., cand.mag.anth., cand.psyk.aut., cand.scient.adm., cand.mag., Ph.d. i statskundskab, socialpædagog, socialrådgiver, master i evaluering, folkesundhedsvidenskab og meget mere.

Vi har derudover stor glæde af altid at have praktikanter fra en vifte af kandidatuddannelser som bl.a. statskundskab og folkesundhedsvidenskab.

Udvikling
Bagerst fra venstre: Tine Dynæs Juhl, Peter Kristiansen, Runa Bjørn, Anne Mette Hansen, Marianne Kaye Cohen, Susanne Falkenberg Andersen, Nette Linde.
Forrest fra venstre:
Marianne Damsgaard Hansen, Majbrit Mølgaard Nielsen, Tanja Høj, Inge Lund Børgager, Mette Svarre, Marianne Brix Hvillum, Ingeborg Kragegaard, John Liholm, Betina Kragh Jensen. 
Ikke til stede:
Helle Vase Sørensen, Mette Okkels Hansen, Lotte Hanberg Sørensen.

Blandt de ansatte er der flere, der har erhvervsmæssige erfaringer fra det sociale felt og fra private konsulentvirksomheder.

En god arbejdsplads er en rummelig arbejdsplads, så vi har også medarbejdere på en bred vifte af ansættelsesvilkår, herunder deltidsstillinger, fleksjob og virksomhedspraktik.

I Udvikling har vi mange medarbejdere med brede og solide konsulenterfaringer. Vi kan derfor hyres til at klare mange typer af konsulentopgaver, såsom gennemførsel af temadage (proceskonsultation), oplæg omkring emner som fx recovery-orientering, Åben Dialog, hjemløse-indsats og meget mere (ekspertkonsultation) – såvel som projektledelse af større og komplekse projekter.

Vi planlægger altid i fællesskab med jer og laver grundig forberedelse, således at vi er sikre på, at forventningsafstemningen er helt på plads.

Vores konsulenter er erfarne og dygtige folk, som har et grundigt kendskab til sociale forhold og stor erfaring i at stå overfor større og mindre grupper, som skal guides igennem komplicerede forhold og tætpakkede programmer – hvad enten det er over kort tid eller gennem et langt forløb.

Vi har ofte også mulighed for at trække på praktikanter og/eller studentermedhjælpere, som fx kan hyres som ”ekstra hænder” på temadage eller bidrage på anden måde.