Når vi spørger vores samarbejdspartnere om, hvordan de oplever vores samarbejde, så siger de bl.a.:

”Professionel og engageret projektledelse, der understøtter fremdriften i det enkelte projekt.”
Samarbejdspartnere i Randers Kommune

”Vi oplever et samarbejde med en meget kompetent projektledelse, som engagerer sig i de faglige problemstillinger med fokus på at få løst eventuelle barrierer for fremdriften i projektet.”
Samarbejdspartnere i Randers Kommune

”Den gode galskabs projektet har haft et rigtig godt samarbejde med Socialforvaltningen Århus Udviklingsafdeling. Konsulenten har med skiftende praktikanter ikke blot bidraget til evalueringen, men også været med til at optimere de studerendes læring.”
VIA University College

”Man skal godt nok stå tidligt op for at følge med konsulenten, og det gør vi så. Som en lille forening, der samarbejder med den store kommune, føler vi os respekteret og hørt. Dynamik, tempo og indlevelse, det er hvad vi oplever. Mange ord, men langt de fleste giver mening.” 
SIND Pårørenderådgivning