Socialforvaltningen prioriterer det nationale og internationale samarbejde, og udviklingsenheden bidrager i udviklingsarbejde på tværs af lande i Europa samt byder ind med oplæg og workshops på internationale konferencer.

Enheden deltager som udgangspunkt i det nationale og internationale arbejde i et tæt samarbejde med repræsentanter fra praksis. Medlemskabet af European Social Network (ESN) er et eksempel på at fast og velfungerende internationalt samarbejde, hvor enheden bidrager i den fortsatte udvikling af socialområdet på tværs af EU, men vi deltager også i konferencer i mange andre sammenhænge, hvor vi præsentere ny viden og resultater vi har skabt i de projekter vi medvirker i eller er projektejer af. På nationalt niveau er vi fx medlem af Dansk Evalueringsselskab og her bidrager Aarhus Kommune til evalueringsfeltets fortsatte udvikling og holder sig opdateret indenfor feltets nye tendenser

Som udviklingsenhed i en stor socialforvaltning har vi et ansvar for at se udover egne kommunegrænser – både på nationalt plan, men også på internationalt plan. Kun på den måde kan vi sikre, at vi fortsat leverer det bedst mulige udviklingsarbejde.

Vi dyrker samarbejdet og de nationale og internationale kontaktflader ved fx at deltage i konferencer, så vel som ved at byde ind med knowhow, oplæg og workshops, når vi i Aarhus har besøg af gæster.

Socialforvaltningen er medlem af Dansk EvalueringsSelskab (DES), der er en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger. Medlemmerne er universiteter, kommuner, regioner, styrelser, private konsulentvirksomheder mv.

Gennem DES bidrager Aarhus Kommune til evalueringsfeltets fortsatte udvikling og holder sig opdateret indenfor feltets nye tendenser, bl.a. i forhold til nye evalueringsteorier- og metoder, standarder for god evalueringspraksis.

Udviklingsenheden er repræsenteret i bestyrelsen og er igennem en lang årrække blevet optaget på selskabets Årskonference, hvor vi har holdt læringsseminarer og sessioner.

I 2018 afholder Udviklingsenheden både et heldagsseminar og en session på konferencen. Læringsseminaret hedder ”Lær at opstille og anvende forandringsteorier” og afholdes i samarbejde med VIVE og Københavns Professionshøjskole. Sidstnævnte blev også afholdt i 2015 med stor succes.

Sessionen har overskriften ”Kan man filme en evaluering” med fokus på deltagerinddragelse og anvendelse af lommefilm i evaluering af et samskabelsesprojekt.

Socialforvaltningen er medlem af European Social Network (ESN). ESN begyndte som et netværk for socialchefer i Europa, men er siden udvidet sig til en større bredde i medlemskredsen. Medlemmerne er i dag både lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder, vidensinstitutioner mv. ESN har aktuelt over 120 medlemmer i 35 lande.

Gennem vores medlemskab af ESN bidrager Aarhus Kommune til den fortsatte udvikling af socialområdet på tværs af EU. Eksempelvis byder vi gerne ind med oplæg og workshops på ESNs internationale konferencer.

Senest har Aarhus Kommune været repræsenteret ved ESN Social Service Conference 2017 på Malta. Under konferencen afholdte og afviklede repræsentanter fra Udviklingsenheden workshoppen ”In Your Shoes”, som havde til formål at få deltagerne til at reflektere over nødvendige overvejelser, når man ønsker at omsætte en kompleks akademisk tilgang til et individuelt digitalt værktøj for unge mennesker.

Udviklingsenheden var også repræsenteret ved ESN Members´ Forum 2017 – Sharing achievements, shaping ESN’s future i Bruxelles. Her deltog repræsentanterne aktivt i gruppedrøftelserne, og kontorchef Mette Svarre deltog i en paneldebat omhandlende social innovation, hvor hun blandt anden fortalte om, hvordan Socialforvaltningen i Aarhus Kommune er en aktiv medspiller i forhold til velfærdsteknologi.