Deltagelse i nationale såvel som internationale konferencer er, udover at være et privilegie, også en særlig mulighed for os for at tilegne os viden om, hvad der rører sig på vores felt i både Danmark og udlandet. Vi opbygger netværk, som er essentielle for os i store udviklingsprojekter som fx projekt BRUS samt vores arbejde med at udvikle indsatsen for børn med handicap. Som udgangspunkt deltager vi i konferencer sammen med repræsentanter fra driften.

ESN Members’ Forum 2017 – sharing achievements, shaping ESN’s future – Brussels 2017

Senest har udviklingsenheden været repræsenteret ved ESN Members’ Forum 2017 – sharing achievements, shaping ESN’s future. Her deltog de to repræsentanter aktivt i gruppedrøftelserne og kontorchef Mette Svarre deltog i en paneldebat omkring Social innovation, hvor hun blandt andet fortalte om hvordan Socialforvaltningen i Aarhus Kommune er en aktiv medspiller i forhold til velfærdsteknologi. 

Udviklingsenheden deltog i sommeren 2017 på ESN Social Service Conference på Malta 26.-28. juni.

Under konferencen afholdte to repræsentanter fra Udviklingsafdelingen workshoppen ”In Your Shoes”, som havde til formål at få deltagerne til at reflektere over nødvendige overvejelser, når man vil omsætte en kompleks akademisk tilgang til et individuelt digitalt værktøj for unge mennesker.

Vi deltog på ”2nd International Conference on Housing First” på University of Limerick i Irland med en workshop, der havde fokus på hjemløseindsatser, brugerinddragelse og boligløsninger til hjemløse i Aarhus.

Udviklingsenheden var repræsenteret ved konferencen The 2nd International young Carers Conference i Sverige d. 29-31 maj 2017. Her præsenterede repræsentanten fra udviklingsenheden Projekt BRUS.

Udviklingsenheden var repræsenteret på "The 22nd International Meeting for the Treatment of Psychosis 2017" i Tromsø, Norge i forbindelse med vores arbejde med Åben Dialog.

Vi deltog på ESN-konferencen i Lissabon i sommeren 2015 med en workshop i samarbejde med Socialstyrelsen.

Workshoppen omhandlede Den Nationale Hjemløshedsstrategi fra 2009 – 2013 og implementering af Housing First, med Aarhus Kommune som lokalt eksempel.

Se vores præsentationer her: Præsentation om det nationale niveau og præsentation om Aarhus