Koordination, ekspertise og netværk

Udvikling har en koordinerende funktion i forholdet til arbejdet med velfærdsteknologi i hele Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. I samarbejde med relevante afdelinger og tilbud tilbyder Udvikling sparring på, hvordan specifikke teknologier kan imødekomme behov, der opstår i driften.

Udvikling har erfaring med rådgivning omkring velfærdsteknologi, både hos den enkelte borger, i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed og i nybyggerier.

Udvikling arbejder tæt sammen med den tilsvarende enhed i Beskæftigelsesforvaltningen, med øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, herunder især Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der er pionérer inden for både udviklingssamarbejder, afprøvning og implementering af velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologisk Udviklingspulje

Udviklingsenheden er repræsenteret i sekretariatet for Velfærdsteknologisk Udviklingspulje (VTU); en tværkommunal pulje, der skal udbrede brugen af teknologiske løsninger på tværs af den kommunale organisation - til gavn for både borgere og medarbejdere.

Udvikling tilbyder sparring på ansøgninger til puljen – og kan igangsætte og facilitere samarbejde omkring afprøvning af teknologier.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er/har været involveret i følgende projekter med bevilling fra VTU:

 • DOKK-X: Interaktiv udstilling af velfærdsteknologi. På DOKK-X kan alle interesserede se og afprøve både velkendt og helt ny teknologi. Se åbningstider mm. på http://dokkx.dk/
 • TUUNO: Målsætnings-app, der bygger på Tilværelsespsykologien
 • Interaktiv skærmløsning til voksne med handicap
 • Kognitiv træning med robot: afprøvning i driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
 • Min Video: Videreudvikling og afprøvning af datasikker videooptagelses- og afspilningsløsning til vejledninger og handleplaner
 • Internetbaseret MBSR: webbaseret mindfulness-baseret stress-reduktion til stressramte borgere
 • Robofit genoptræningsrobot
 • Kaatsu-træning for hofteopererede
 • Dosecan: Medicinhåndteringssystem til medarbejdere og borgere
 • Virtuel Reality som støtteværktøj ift. angst- og smertereduktion
 • Light Guide: Nudgingsystem til bedre håndhygiejne og dermed lavere kortvarigt sygefravær
 • Fra Taxa til Bus: smart device for børn og unge, så de kan tage bus i stedet for at blive transporteret i taxa