Undervisning
Vi tilbyder undervisning, afholdelse af workshops og kurser indenfor specifikke socialfaglige områder. Her skal især nævnes Åben Dialog og Recovery, hvor erfarne konsulenter udbyder undervisningsforløb, kurser og workshops for fagprofessionelle og for brugere.

Vi varetager projektledelsen for en lang række projekter på det sociale område, f.eks. frivillighedsområdet, Housing First og hjemløshed, velfærdsteknologi m.v. De faglige og organisatoriske erfaringer, vi drager af projekterne, deler vi gerne med andre i form af oplæg og workshops på konferencer og temadage. 

Faglige mentorforløb
Vi tilbyder mentorforløb til medarbejdere og ledere. Det kunne som eksempel være som led i projektudvikling, som led i en omstruktureringsproces, eller som støtte til medarbejdere, der arbejder alene med en faglig udviklingsopgave og ønsker sparring.

Supervision
Vi tilbyder supervision samt råd og vejledningsforløb til faglige teams og personalegrupper. 

Faglig sparring
Vi tilbyder faglig sparring indenfor blandt andet opstart af projekter, sparring i forbindelse med igangværende projektforløb og sparring til konkrete enkeltopgaver.