De grundlæggende værdier i recovery-orientering søges implementeret i alle forvaltningens tilbud til disse målgrupper. Det grundlæggende i recovery-orientering er, at vi i vores tilgang møder mennesker, der søger hjælp, med åbenhed og håb. Recovery-orientering betyder, at det enkelte menneske bliver set som mere end sine problemer og bliver inddraget og tager ansvar i forhold til sin egen behandling/støtte. Der er i vid udstrækning selvbestemmelse ikke bare i forhold til de tilbud der udbydes i kommunen, men også i forhold til de tilbud, der er i samfundet, i kultur- og fritidslivet og ikke mindst på uddannelsesområdet og i forhold til arbejdsmarkedet.

Det enkelte menneskes håb, er det bærende element i recovery-orientering. Kommunens medarbejdere må aldrig slukke borgernes håb, men skal derimod fremme borgernes håb om at få et for dem meningsfuldt og bidragende liv.

I Udvikling arbejder vi med understøttelse af recovery-orientering på flere måder. Vi har undervisningsfunktioner i forhold til Basisuddannelsen om recovery-orientering, tilbyder temadage og konsulentbistand inden for feltet, udbyder Åben Dialog-uddannelse og Recovery-screeninger af tilbud og institutioner – se mere herom andet steds på siden. Endvidere har enheden opgaven som projektleder på Projekt Ligestillet Støtte.