Vi arbejder sammen med Aarhus Kommunes Center for Innovation, CFIA på DOkk X og deltager i det tværmagistratslige Innovationsnetværk. Her henter vi inspiration i og udenfor Aarhus Kommune og deler viden på tværs af afdelinger.

Vi vil gerne være med til at opbygge en stærk kultur for innovation i Socialforvaltningen i tanke og handling, fremme og udvikle ideer og omsætte det til at bringe fornyelser ind i vores opgaver – fornyelse, der har værdi for vores samarbejdspartnere og borgere.

 

Eksempel på innovativ samskabelse:

"Den Gode Galskab” samskabelsesprojekt i Kulturby 2017 mellem Socialforvaltningen, VIA University College og sårbare borgere fra De Splittergale (en århusiansk gøgler- og musiktrup)

 

Eksempel på innovativ evalueringsmetode:

Projektdeltagerne i samskabelsesprojektet involveres aktivt i dataindsamling til erfaringsopsamling /dokumentation via lommefilm, der formidles som video. 

 

Litteratur om lommefilm i evalueringssammenhænge:

Downloads

Frederik Kromann Lambert-Jensen, 2017: “Using mobile made films for participatory evaluation”
Frederik Kromann Lambert-Jensen, 2017: ”Tillidsdannelse i Projektdanmark”, Speciale