Vi inviterer til samarbejde om udviklingsprojekter med det klare formål at forbedre den sociale indsats til gavn for borgerne. Udviklingsprojekter kan være projekter, der skal forbedre servicen over for borgerne, metodeudvikling i forhold til specifikke ydelser eller sociale indsatser over for borgerne eller det kan være kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. Projekter er tidsbegrænsede udviklingsopgaver, enkeltstående og løses af en midlertidig sammensat organisation. Projekter skal tilføre noget nyt og være til gavn for enten borgere eller medarbejdere.

Eksempler på nuværende projekter finansieret af pulje- og fondsmidler er Projekt BRUS, hvor vi samarbejder med 10 andre kommuner og Projekt Ligestillet Støtte, hvor vi samarbejder med Viborg Kommune, Randers Kommune, Region Midt samt SIND.

Vi sikrer koordinering forud for projektansøgning, så der ikke er flere fra forvaltningen, der søger samme pulje eller fond, og vi opnår en hensigtsmæssig og effektiv ressourcefordeling i forhold til projektansøgninger. Vi har den faglige ekspertise og erfaring med udarbejdelse af projektansøgninger, involverer og engagerer relevante centre og tilbud og er projektledere på større projekter.

Vi støtter i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og der er mulighed for sparring på og udvikling af et projektforslag.

Vi involverer private og frivillige organisationer i samarbejde om udviklingsprojekter, hvor det er muligt og relevant. Vi orienterer de private og frivillige organisationer, når puljer og fonde udelukkende kan søges af dem, eventuelt i et partnerskab med kommunen.