I Aarhus Kommune arbejder vi med at bidrage til den nationale og internationale udbredelse af Åben Dialog gennem kompetenceudvikling, forskning, udvikling af praksis på tværs af region og kommune samt videnformidling.

Leverandør til Socialstyrelsen

Målet med det sammenhængende kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog er at uddanne kommunale medarbejdere til at arbejde med og udvikle Åben Dialog i praksis samt at understøtte organisationerne i at udvikle og implementere Åben Dialog - i samarbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter §85.

Kompetenceudviklingsdesignet er målrettet såvel de medarbejdere og ledere, der skal klædes på til at arbejde med at udvikle Åben Dialog i tværfaglig og organisatorisk praksis, de kollegaer og samarbejdspartnere, der skal klædes på til at understøtte Åben Dialog i lokal praksis samt de ledere og ressourcepersoner i organisationen, der skal sikre forudsætningerne for udviklingen af Åben Dialog som faglig tilgang og organisering af en (mere) netværksorienteret indsats.

Via øverste link i højre side kan du læse mere om Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram (UIP), hvortil vi leverer Det Sammenhængende Kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog (2018-21).

Via nederste link i højre side kan du finde evalueringsrapporten "Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser - Åben Dialog", der præsenterer resultaterne af Socialstyrelsens afprøvning af Åben Dialog i 5 kommuner i perioden 2014 - 2016. Til denne afprøvning leverede vi kompetenceprogrammet for de 5 inkluderede kommuner. 

Kompetenceudvikling i Aarhus

Vi arbejder lige nu på en Sammenhængende kompetenceudviklingsstrategi. Intentionen med strategien er at imødekomme og understøtte de forskellige behov for udvikling af viden, forståelse og færdigheder i og omkring Åben Dialog, der udtrykkes i de enkelte dele af Sociale forhold og Beskæftigelse som helhed.

Målet er at skabe sammenhængende praksisnære og organisatoriske læreprocesser, hvor samspillet med borgerne, netværk samt professionelle samarbejdspartnere i og omkring Sociale forhold og Beskæftigelse er i forgrunden.

I år deltager vi på konferencerne: