Det sammenhængende kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog (UIP) er et samarbejde med Socialstyrelsen, hvor vi lige nu bidrager som leverandør af uddannelsesforløb i Åben Dialog i et tæt samspil med i alt 17 kommuner i Danmark. 

Målet med det sammenhængende kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog er at uddanne kommunale medarbejdere til at arbejde med og udvikle Åben Dialog i praksis samt at understøtte organisationerne i at udvikle og implementere Åben Dialog - i samarbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter §85.

Kompetenceudviklingsdesignet er målrettet såvel de medarbejdere og ledere, der skal klædes på til at arbejde med at udvikle Åben Dialog i tværfaglig og organisatorisk praksis, de kollegaer og samarbejdspartnere, der skal klædes på til at understøtte Åben Dialog i lokal praksis samt de ledere og ressourcepersoner i organisationen, der skal sikre forudsætningerne for udviklingen af Åben Dialog som faglig tilgang og organisering af en (mere) netværksorienteret indsats.

Leverandør til Socialstyrelsen

Via øverste link i højre side kan du læse mere om Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram (UIP), hvortil vi leverer Det Sammenhængende Kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog (2018-21).

Via nederste link i højre side kan du finde evalueringsrapporten "Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser - Åben Dialog", der præsenterer resultaterne af Socialstyrelsens afprøvning af Åben Dialog i 5 kommuner i perioden 2014 - 2016. Til denne afprøvning leverede vi kompetenceprogrammet for de 5 inkluderede kommuner.