Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde har eksisteret siden 2011, og er udviklet af en landsdækkende styregruppe med stærk inspiration fra Tom Andersens (tidligere) uddannelse i ”Relations- og netværksarbeid” i Tromsø, Norge.

Uddannelsen har igennem det sidste årti opnået landsdækkende anerkendelse for arbejdet med at uddanne medarbejdere og ledere i Åben Dialog samt at skabe netværk på tværs af faglige og organisatoriske kontekster inden for det social- og sundhedsfaglige felt i Danmark.


Målgruppe og læringsmål

Uddannelsen er målrettet medarbejdere, ledere og organisationer inden for det sociale og sundhedsfaglige felt, der ønsker at understøtte og udvikle en dialogisk, reflekterende og netværksorienteret tilgang til samarbejdet med borgere, netværk og samarbejdspartnere.

Målet med uddannelsen er, at medarbejdere og ledere opnår viden, forståelse og færdigheder, der muliggør at arbejde med og udvikle Åben Dialog i praksis - i samspillet med borgere, netværk og samarbejdspartnere i den tværfaglige og organisatoriske kontekst. Målet er endvidere, at organisationen opnår opmærksomhed på at understøtte og udvikle arbejdet med Åben Dialog i praksis med særligt fokus på de organisatoriske forudsætninger i den tværfaglige og organisatoriske kontekst.

Viden og læringsformer

Uddannelsesforløbet er bygget op om såvel teoretisk som praksisbaseret viden om, hvordan vi kan udforske og udvikle en praksis, hvor dialog, refleksion og netværksorientering er bærende i mødet og samspillet med den enkelte borger, det private netværk og professionelle samarbejdspartnere. Vi arbejder eksplicit med at oversætte og omsætte de 7 principper formuleret af Jaakko Seikkula ligesom vi er i dialog med inspirationskilder og inspirerende samarbejdspartnere, der arbejder med at udvikle praksis indenfor det systemiske og socialkonstruktionistiske landskab nationalt og internationalt.

Uddannelsesforløbet sammensættes som en praksisorienteret dannelsesproces, hvor det at forandre og udvikle praksis er i fokus. Udgangspunktet er, at teori og praksis er hinandens forudsætninger, og at vi ved at arbejde med æstetiske læreprocesser forstærker og forfiner kompetencer til at arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i samspillet med borgere, netværk og samarbejdspartnere.

Rammen - tid og omfang

Uddannelsesforløbet er sammensat af i alt 6 seminarer á 3 dage over 2 år, praksisgrupper der mødes i alt 90 timer over 2 år inklusiv 48 timers praksisvejledning, litteratur svarende til ca. 3.000 sider over to år samt løbende refleksioner på skrift efter hvert seminar. Uddannelsen afsluttes med en rammesat praksisproces, hvor fokus er på kursisternes demonstration af færdigheder samt et afsluttende essay, der skal godkendes af styregruppen.

Øvelse, refleksion og erfaring i lokal praksis er afgørende for, om Åben Dialog får liv i den fagprofessionelles praksis samt praksisfællesskabet i den organisatoriske kontekst. Deltagerens ’træningsbane’ stiller derfor krav til, at ledelsen og organisationen sikrer rammer som forudsætning for, at Åben Dialog kan udfoldes og udvikles i praksis - på vej mod en dialogbaseret og netværksorienteret indsats og samarbejdskultur.

Samarbejdspartnere i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde

Den daglige ledelse og udvikling af uddannelsen varetages af Helle Vase, der indgår i styregruppen og samtidigt er ansat i Udviklingsenheden i Socialforvaltningen, Aarhus Kommune.

Bag Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde står en styregruppe samt et netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere. Styregruppen består af Jane Pedersen og Esper Sørensen fra Skiftesporet i Herning Kommune, Jane Gregersen fra Odense Kommune, Bo Christoffersen, Region Hovedstaden samt Karen Thyrsting, selvstændig (tidligere Aarhus Kommune).