Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relation – og netværksuddannelsen har i 10 år været udviklet og drevet af en styregruppe i samarbejde med Aarhus Kommune. Århus Kommune og styregruppen ophører dette samarbejde medio april 2021 og Den danske 2- årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde overgår herefter til den erhvervsdrivende fond.

Uddannelsen etableres fra den 9. marts 2021 i en fond, som er uafhængig af kommuner og regioner, og som fortsat arbejder på tværs af landet.

Fonden viderefører, udvikler og driver Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde, således at den eksisterende uddannelse videreføres som planlagt og eksisterende aftaler videreføres med fonden som tilrettelægger.

Fonden vil tilbyde uddannelse, kurser og videnformidling, der fremmer Åben Dialog, relations- og netværksperspektivet. Fonden vil arbejde sammen med praksisfelter i Danmark, der anvender, fremmer og udvikler perspektivet. Det kan være samarbejdspartnere fra det offentlige eller private, ligesom Fonden vil samarbejde med internationale aktører, der arbejder med/forsker i og udvikler Åben Dialog tilgangen.

Aarhus Kommune vil fremadrettet i højere grad fokusere egne ressourcer på den interne udvikling af Åben Dialog og fortsat arbejde med at styrke den faglige udvikling i det dialogiske og netværksorienterede arbejde. Aarhus Kommune vil desuden fortsat arbejde med at bidrage til den nationale og internationale udbredelse af Åben Dialog gennem kompetenceudvikling, forskning, udvikling af praksis på tværs af region og kommune samt videnformidling.

Alle henvendelser omkring uddannelsen rettes til fonden skal rettes på mail: Åbendialogfonden@åbendialogfonden.dk