I Åben Dialog arbejder vi ud fra forståelsen af, at det enkelte menneskes muligheder for forandringer i livet og at (op)løsninger skabes i den sociale kontekst fremfor hos det enkelte individ. Sammen med borgeren og netværket udforsker vi de forskellige perspektiver, der er i spil, vi arbejder for at samskabe (nye) forståelser for det, der er svært, samt at (gen-)finde ressource i netværket og nye veje - på vej videre i livet.

I processen tager vi som professionelle ansvar for at rammesætte og facilitere et forløb af Åbne Samtaler. Til samtalerne inviterer vi borgeren og vedkommendes private og professionelle netværk til at ’tale med’ om det, der er vigtigt at mødes om - omkring den enkelte borger. Når de personer og systemer, der er tæt på borgeren, deltager i samtalerne får alle mulighed for at fortælle, lytte og blive hørt. Åben Dialog netværksmødet er rammen for samtalen, der inviterer til et sammenhængende forløb i et medmenneskeligt samspil - på tværs af personlige perspektiver samt fagprofessionelle og organisatoriske positioner.

Tilgangen Åben Dialog har en udviklingshistorie, der er stærkt forbundet med såvel praksis som teori. I praksis bygger Åben Dialog på ”Laplandsmodellen”, der er udviklet af Jaakko Seikkula og kolleger, som i finsk kontekst udviklede en ambulant arbejdsform og praksis op igennem 1980’erne. Med afsæt i praksis formulerede de syv principper, der til stadighed udfoldes og udvikles i forskellige faglige kontekster nationalt og internationalt.

Tilgangen er også stærkt inspireret af Tom Andersens arbejde med reflekterende processer. Herunder en særlig opmærksomhed på hvordan vi kan samskabe forståelse for og være i dialog med udtryk, sprogets betydning og betydningen at få rum til at tale, lytte til sig selv og hinanden i et sprogligt og relationelt samspil.

Tom Andersen og Jaakko Seikkula havde i mange år et meget tæt samarbejde, og udgjorde hovedkræfterne bag udviklingen af tilgangen her i Norden. Teoretisk forbinder Åben Dialog sig til tilgange og udviklinger i det systemiske og socialkonstruktionistiske landskab.